Selamat Datang


Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf, mereka tidak mengetahui akan isi al-Kitab selain dari angan-angan (penerangan-penerangan bohong dari ketua-ketua mereka), dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja." - [ al-Baqarah: 2/78 ].

Ketahuilah! Sesungguhnya aku telah diutuskan dengan al-Qur'an dan yang seumpamanya (as-Sunnah) bersama-sama. Hampir sahaja (munculnya) seorang lelaki yang kekenyangan sambil bersandar di atas katilnya lalu berkata: Hendaklah kalian berpegang kepada al-Qur'an ini sahaja, apa yang dihalalkannya maka halalkanlah dan apa yang diharamkannya. maka haramkanlah - Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasul itu serupa seperti apa yang diharamkan Allah". - [ Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad ].

Saturday, August 16, 2014

Kisah nabi musa menampar malaikat

Sabda Rasulullah :

Malaikat Maut diutus kepada Musa , ketika ia tiba, Musa menamparnya. Maka ia kembali kepada Rabbnya (Allah) ‘Azza wa Jalla seraya berkata: “Engkau mengutus aku kepada seorang hamba yang tidak menghendaki kematian.”

Maka Allah mengembalikan matanya seraya berfirman: “Kembalilah dan berkatalah kepada dia agar dia meletakkan tangannya di atas belakang seekor lembu jantan. Dari setiap helai rambut yang dapat dilitupi oleh tangannya, maka baginya (umur) satu tahun.”

(Setelah diterangkan kepada Musa, baginda bertanya): “Wahai Rabb, setelah itu apa?”
Allah berfirman: “Kemudian kematian.”
Musa berkata: “Jika begitu sekarang.”

Maka dia meminta kepada Allah agar dibawa mendekati tanah suci, sehampir lemparan batu. Kemudian Rasulullah bersabda: “Jika aku di sana akan aku tunjukkan kuburnya berhampiran Bukit Pasir Merah.”

[ Sahih: Hadis dari Abu Hurairah , dikeluarkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Muslim, al-Nasa’i ]

Golongan anti hadis selalu kehairanan apabila membaca hadis ini... kerana tidak logik ... sebenarnya persoalan mereka dapat dijawap dengan ilmu dan logik

hadis ini adalah hanya sebagaimana yang tertera di atas... maka jika mereka berlogik maka kita jugak mampu berlogik dengan ilmu

- bagaimana nabi musa mampu menampar malaikat

hal ini dapat dijawap dengan membaca surah Hud ayat 77 sampai 81

Dan apabila datang utusan-utusan Kami kepada Nabi Lut dia merasa dukacita dengan kedatangan mereka, dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka (dari gangguan kaumnya), sambil berkata: “Ini adalah hari yang amat mencemaskan.” Dan kaumnyapun datang meluru kepadanya (dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya), sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata: “Wahai kaumku! Di sini ada anak-anak perempuanku mereka lebih suci bagi kamu (maka berkahwinlah dengan mereka). Oleh itu takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memberi malu kepadaku mengenai tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak berakal?”

Mereka menjawab: “Sesungguhnya engkau telahpun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmu dan sebenarnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki.” Nabi Lut berkata: “Kalaulah aku ada kekuatan untuk menentang kamu atau aku dapat bertumpu ke sesuatu tempat bertahan yang kuat (dari penyokong-penyokong, tentulah aku akan membinasakan kamu).”

(Mendengarkan yang demikian tetamunya berkata): “Wahai Lut! Sesungguhnya kami (adalah malaikat) utusan Tuhanmu. Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu (sebarang bencana). Oleh itu, pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu pada tengah malam, dan janganlah seorangpun di antara kamu menoleh ke belakang. Kecuali isterimu, sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka (kerana ia memihak kepada mereka). Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka ialah waktu subuh; bukankah waktu subuh itu sudah dekat?”

... dalam ayat ini dinyatakan malaikat mampu menyerupai orang [ manusia ]

maka jawapan kita dalam hal ini adalah perjumpaan antara nabi musa dan malaikat maut berlaku apabila malaikat itu menyerupai manusia sehingga mampu ditampar

- apakah nabi musa tidak tau yang datang itu malaikat?

tidak ada perkara yg diketahui oleh para nabi kecuali ada wahyu dari Allah.... surah al-An'aam ayat 50

Katakanlah (wahai Muhammad): Aku tidak mengatakan kepada kamu (bahawa) perbendaharaan Allah ada di sisiku, dan aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib; aku juga tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku ini malaikat, aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku

maka dalam hal ini kedatangan malaikat itu adalah tanpa nabi musa diwahyukan terlebih dahulu tentang kedatangan malaikat itu

No comments:

Post a Comment