Selamat Datang


Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf, mereka tidak mengetahui akan isi al-Kitab selain dari angan-angan (penerangan-penerangan bohong dari ketua-ketua mereka), dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja." - [ al-Baqarah: 2/78 ].

Ketahuilah! Sesungguhnya aku telah diutuskan dengan al-Qur'an dan yang seumpamanya (as-Sunnah) bersama-sama. Hampir sahaja (munculnya) seorang lelaki yang kekenyangan sambil bersandar di atas katilnya lalu berkata: Hendaklah kalian berpegang kepada al-Qur'an ini sahaja, apa yang dihalalkannya maka halalkanlah dan apa yang diharamkannya. maka haramkanlah - Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasul itu serupa seperti apa yang diharamkan Allah". - [ Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad ].

Friday, May 11, 2012

Penjelasan tentang sahabat meminum air kencing Nabi Muhammad

Salah satu kegemaran golongan yang anti kepada Islam ialah mereka menggunakan hadis2 dhaif dan palsu dalam penghujahan mereka untuk mengaburi mata umat islam... berikut dijelaskan satu contoh hadis yang telah disalah fahami iaitu berkenaan HADIS SAHABAT MEMINUM AIR KENCING NABI MUHAMAD......

Hadis satu:

Telah menceritakan kepada kami dari Abu Ya'la dalam Musnad dari Silm bin Qutaibah dari Hasan bin Harb dari Ya'la bin 'Ataa dari Waleed bin Abdur Rahman dari Ummu Ayman, beliau berkata: Rasul Allah (sallallahu' alaih wa sallam) mempunyai cawan kayu di mana ia digunakan untuk membuang air kecil (pada waktu malam). Pada waktu pagi dia akan memberitahu, wahai Ummu Ayman, buang air dalam cawan. [Dia berkata:] Pada satu malam saya terjaga dan saya dahaga, jadi saya minum apa yang berada di dalamnya. Dia [sallallah 'alaih wa sallam] berkata, "Daripada hari ini, anda tidak akan mengadu sakit perut". [Lihat, Al-Mutalib al-'Aaliyah (3823) oleh Ibn Hajar]

[ at-Tabarani in “al-Kabeer” (25/89) and al-Hakim (6912) ]

pula meriwayatkan melalui Abu Maliki an-Nakha'i daripada Aswad bin Qais dari Nabeeh al-'Inzi dari Ummu Ayman

Penjelasan :

[Lihat Taqreeb (2/462)]

Abu Maliki an-Nakha'i tidak dimasukkan dalam sanad tersebut.

Komentar Ibn Hajar:

- Periwayatan Abu Malik DHAIF

- Nabeeh al-'Inzi tidak sempat bersama dengan Ummu Aiman.

Hasan bin Harb yang tidak dikenali. Saya tidak dapat mencari apa-apa maklumat mengenainya.

Hadis Kedua

kisah Barakah Ummu Yusuf

Telah meriwayatkan Abdul Razzaq daripada Ibnu Juraij, beliau berkata: Aku diberitahu bahawa Nabi SAW pernah buang air kecil ke dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada tembikar. Kemudian, Baginda SAW meletakkannya di bawah katilnya. Apabila Baginda SAW hendak mengambilnya kembali, ternyata bekas itu tidak mengandungi apa-apa. Rasulullah SAW bertanya kepada seorang perempuan yang bernama Barakah, pembantu Ummu Habibah yang datang bersamanya dari Habsyah, “Di manakah air kencing di dalam bekas itu?” Dia menjawab, “Aku telah meminumnya.” Rasulullah SAW bersabda, “Semoga engkau beroleh kesihatan, wahai Ummu Yusuf!” Dia memang digelar dengan gelaran Ummu Yusuf. Selepas peristiwa itu, dia tidak pernah sakit, kecuali sakit yang mengakibatkan kematiannya. (Ibnu Hajar, al-Talkhis al Habir fi Takhrij Ahadith al-Syarh al-Kabir, (2: 32))

Direkod dalam:
- Mukjam Kabir Tabarani 24/205
- Sunan Kubro Baihaqi (no: 13184)

Penjelasan :

Dinilai Dhaif oleh Albani dalam Silsilah Dhaifah (no: 1162)

Hadis ketiga

Diriwayatkan oleh Tabarani di dalam "al-Kabir" (24/189) dan al-Bayhaqi dalam As-Sunan al-Kubra (7/67) melalui Hukaimah binti Umaimah dari ibunya ... serupa dengan jalur Ummu Ayman.


عَن حكيمة بنت أُمَيْمَة عَن أمهَا قَالَت كَانَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قدح من عيدَان يَبُول فِيهِ ويضعه تَحت سَرِيره فَقَامَ فَطَلَبه فَلم يجده فَسَأَلَ عَنهُ فَقَالَ أَيْن الْقدح قَالُوا شربته برة خَادِم أم سَلمَة الَّتِي قدمت مَعهَا من أَرض الْحَبَشَة فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لقد احتظرت من النَّار بحظار

Penjelasan:

Hukaimah tidak diketahui. Hafiz Dhahabi dan Ibn Hajar kedua-duanya berkata bahawa dia tidak diketahui.

[Lihat Meezan (1/587), Taqreeb (2/636)]

Satu lagi perkara yang telah dinyatakan oleh Dhahabi bahawa ia telah diriwayatkan oleh Ibn Juraij dari Hukaima "melalui", jadi timbul keraguan sama ada dia mendengar daripada isteri atau tidak.

Ibn Juraij telah dikenali dalam menceritakan hadis "Khafiyy Mursal" iaitu dua orang periwayat adalah dalam satu generasi tetapi tidak pernah bertemu.

BEGITU LA SEBAHAGIAN PENJELASAN TENTANG HADIS2 DHAIF YANG TELAH DIJADIKAN HUJAH UNTUK MENENTANG ISLAM SEDANGKAN DALAM ISLAM HADIS2 DHAIF ADALAH TERTOLAK UNTUK DIJADIKAN HUJAH

BEGITU JUGA TERDAPAT SALAH FAHAM YANG MENGATAKAN TERDAPAT HADIS SAHIH BUKHARI DAN MUSLIM MENGENAI HAL INI.... IA BERPUNCA DARI PETIKAN INI......

Imam Qadhi Iyad menyatakan bahwa hadis wanita yang meminum air kencing Rasul adalah hadis sahih, yang menurut Ad-Daruquthni hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nama wanita itu adalah Barakah .(Qadhi Iyad, Asy-Syifa bi-Ta'rif Huquq Al-Mushthafa, hal. 40).

MAKA KITA RUJUK SEMULA TEKS ASAL

dalam kitab Qadhi Iyad, Asy-Syifa bi-Ta'rif Huquq Al-Mushthafa:

ومنه شرب مالك بن سنان دمه يوم أحد ومصه إياه وتسويغه صلى الله
عليه وسلم ذلك له وقوله له لن تصيبه النار، ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته فقال عليه السلام ويل لك من الناس وويل لهم منك ولم ينكر عليه.
وقد روى نحو من هذا عنه في امرأة شربت بوله فقال لها لن تشتكى وجع بطنك أبدا، ولم يأمر واحدا منهم بغسل فم ولا نهاه عن عودة.
وحديث هذه المراة التى شربت بوله صحيح ألزم الدارقطني مسلما والبخاري إخراجه في الصحيح، واسم هذه المرأة بركة واختلف في نسبها وقيل هي أم أيمن وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل فبال فيه ليلة ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا فسأل بركة عنه فقالت قمت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أعلم

Yang dimaksudkan oleh Qadhi Iyad ialah hadis tersebut Sahih dan ad-Daraquthni berpendapat sepatutnya hadith ini dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

Kesimpulannya: hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi ia hanya dinyatakan sahih oleh al-Qadhi Iyad & ad-Daraquthni.

No comments:

Post a Comment