Selamat Datang


Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf, mereka tidak mengetahui akan isi al-Kitab selain dari angan-angan (penerangan-penerangan bohong dari ketua-ketua mereka), dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja." - [ al-Baqarah: 2/78 ].

Ketahuilah! Sesungguhnya aku telah diutuskan dengan al-Qur'an dan yang seumpamanya (as-Sunnah) bersama-sama. Hampir sahaja (munculnya) seorang lelaki yang kekenyangan sambil bersandar di atas katilnya lalu berkata: Hendaklah kalian berpegang kepada al-Qur'an ini sahaja, apa yang dihalalkannya maka halalkanlah dan apa yang diharamkannya. maka haramkanlah - Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasul itu serupa seperti apa yang diharamkan Allah". - [ Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad ].

Friday, April 27, 2012

Membeza bezakan antara Nabi dan Rasul

2:285. Rasul percaya kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Pemeliharanya, dan orang-orang mukmin, dan tiap-tiap seorang percaya kepada Allah, dan malaikat-malaikat-Nya, dan Kitab-Kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. "Kami tidak membeza-bezakan seorang pun antara rasul-rasul-Nya." Mereka berkata, "Kami dengar dan kami taat. Wahai Pemelihara kami, kurniakanlah kami ampunan-Mu; kepada Engkau kepulangan."

Golongan anti hadis menggunakan ayat ini untuk mengambarkan kedudukan nabi muhammad adalah sama dengan nabi2 yang lain....

sekali lagi mereka menggunkan kaedah "pick n choose" untuk menghalalkan cara... apakah mereka tidak menyedari beberapa ayat lain....


“Rasul-rasul Kami lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain (dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu). Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya, dan ditinggikan-Nya (pangkat) sebahagian daripada mereka beberapa darjat kelebihan. [al-Baqarah 2:253]

“Dan sesungguhnya Kami telah melebihkan setengah Nabi-nabi atas setengahnya yang lain.” [al-Israa’ 17:55]Maksud ayat mengatakan bahawa nabi itu sama yakni dari aspek keimanan kita bahawa setiap nabi yang diutuskan oleh Allah itu WAJIB kita percaya akan diturunnya nabi-nabi tersebut. Mengengkari akan kwujudan dan kenabian nabi Isa A.S adalah kufur dan boleh menjadi kafir. Begitu juga nabi2 yang lain.

TETAPI pada setiap nabi-nabi ini pula diberikan kelebihan-kelebihan mereka yang hanya Allah sahaja mengetahui dari aspek darjat, kelebihan, mukjizat dan sebagainya.

Jadi salahkah Allah memberikan kelebihan pada nabi Muhammad saw melebihi nabi lain sehingga kita bersyadah kepada kerasulannya? Allah sudah menjawab bagi pihak kita di atas.


saya menyarankan golongan anti hadis agar membaca dan memahami akan kerasulan Rasullulah saw:

ayat di bawah dari surah An:Nisa’

[163]

Sungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu (wahai Muhammad), sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, dan Nabi-nabi yang diutus kemudian daripadanya; dan Kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, dan Nabi Yaakub, serta Nabi-nabi keturunannya, dan Nabi Isa, dan Nabi Ayub, dan Nabi Yunus, dan Nabi Harun, dan Nabi Sulaiman; dan juga Kami telah memberikan kepada Nabi Daud: Kitab Zabur.

[164]
Dan (Kami telah mengutuskan) beberapa orang Rasul yang telah Kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan Rasul-rasul yang tidak Kami ceritakan hal mereka kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata (secara langsung, tidak ada perantaraan).

[165]
Rasul-rasul (yang Kami telah utuskan itu semuanya) pembawa khabar gembira (kepada orang-orang yang beriman), dan pembawa amaran (kepada orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat), supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan Rasul-rasul itu. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

[166]
(Orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui apa yang telah diturunkan Allah kepadamu wahai Muhammad), tetapi Allah sentiasa menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran yang telah diturunkanNya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmuNya, dan malaikat juga turut menjadi saksi. Dan cukuplah Allah menjadi saksi (akan kebenaran Al-Quran ini).

[167]
Sesungguhnya orang-orang yang kafir serta menghalang orang-orang lain dari jalan Allah (ugama Islam), sebenarnya mereka telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh.

[168]
Sesungguhnya orang-orang yang kafir serta berlaku zalim, Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka:

[169]
Selain dari jalan neraka jahanam, yang mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya; dan balasan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

[170]
Wahai sekalian umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Allah (Muhammad s.a.w) dengan membawa kebenaran dari Tuhan kamu, maka berimanlah kamu (kerana yang demikian itu) amatlah baiknya bagi kamu. Dan jika kamu kufur ingkar (maka kekufuran kamu itu tidak mendatangkan kerugian apa-apa kepada Allah), kerana sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi; dan Allah sentiasa Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2 comments:

 1. QS2:285. Rasul percaya kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Pemeliharanya, dan orang-orang mukmin, dan tiap-tiap seorang percaya kepada Allah, dan malaikat-malaikat-Nya, dan Kitab-Kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. "Kami tidak membeza-bezakan seorang pun antara rasul-rasul-Nya." Mereka berkata, "Kami dengar dan kami taat. Wahai Pemelihara kami, kurniakanlah kami ampunan-Mu; kepada Engkau kepulangan." (Rujuk juga Quran Surah 2:136, 3:84, 4:152 yg membawa maksud yg sama)

  Salam,

  Dalam ayat diatas kita lihat frasa ayat... "dan orang-orang mukmin". Apa kata orang2 mukmin tersebut, kita lihat frasa ayat seterusnya... "Kami tidak membeza-bezakan seorang pun antara rasul-rasul-Nya."

  Ayat diatas sangat jelas menerangkan bahwa orang2 mukmin berkata bahwa mereka tidak membeza-bezakan pun antara para rasulNya. Maka yg membeza-bezakan antara para rasulNya sudah tentu bukan orang mukmin kerana orang mukmin tidak akan membuat perbezaan.

  QS2:253. Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

  QS17:55. Dan Tuhan-mu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur kepada Daud.

  Frasa ayat "Kami lebih sebahagian nabi2 atau lebihkan sebagian dari yang lain" dalam ayat2 diatas membawa maksud setiap nabi mempunyai kelebihan atau keistimewaan masing-masing seperti Nabi Sulaman mempunyai kelebihan berkominikasi dgn makluk2 lain, Nabi Daud mahir dalam kerja besi, Nabi Musa dgn tongkatnya dan baginda nabi Muhammad sendiri kitab Al Quran yang tetap utuh sehingga kiamat kerana kitab tersebut(Al Quran) mendapat jaminan Allah akan ketepeliharaan akan ketulinanya berbanding kitab-kitab para nabi yg lain dan begitulah juga nabi2 yg lain masing2 mempunyai kelebihan tertentu

  Frasa ayat “sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat” pula membawa maksud darjat para nabi berbeza-beza semasa hayat mereka di dunia ini, ada diantara mereka yang menjadi raja seperti Nabi Sulaiman, ada yang menjadi pembesar (pegawai pemerintah) seperti Nabi Yusuf, ada yang berpenyakit seperti Nabi Yakup dan baginda nabi Muhammad sendiri dari seorang pemgembala, ke peniaga dan seterusnya ke pemerintah.

  ReplyDelete
 2. Sambungan....

  Jika tuan segolongan berdegil mahu juga melebihkan dan membeza-bezakan para nabi walaupun Allah tak benarkan, lebih baik tuan lebihkan Nabi Isa sebab ada tercatat;

  QS3:45. (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat[195] (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),

  Perhatikan frasa ayat “seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah)” diperenggan akhir ayat diatas. Bandingkan pula baginda nabi Muhammad diarah berkata;

  QS46:9. Katakanlah: "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan."

  QS7: 88. Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman."

  Lihat frasa surah Al Ahqaaf 46 ayat 9 diatas, nabi diarah berkata “aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu” dan perhatikan pula ayat 7:88 diatas sekali lagi nabi juga diarah berkata bahwa baginda tiada kuasa untuk manfaatkan diri sendiri , jika baginda tahu keadaan pada masa hadapan (akhirat) pasti baginda membuat kebajikan sebanyak2nya agar nabi tidak ditimpa mudarat.

  Kesimpulannya jika tuan mahu termasuk antara orang-orang mukmin maka janganlah membeza2 para rasul kerana orang membezakan mereka sudah tentu bukan orang mukmin ( Rujuk Quran Surah 2:136, 2:185, 3:84 dan 4:152 )

  ReplyDelete