Selamat Datang


Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf, mereka tidak mengetahui akan isi al-Kitab selain dari angan-angan (penerangan-penerangan bohong dari ketua-ketua mereka), dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja." - [ al-Baqarah: 2/78 ].

Ketahuilah! Sesungguhnya aku telah diutuskan dengan al-Qur'an dan yang seumpamanya (as-Sunnah) bersama-sama. Hampir sahaja (munculnya) seorang lelaki yang kekenyangan sambil bersandar di atas katilnya lalu berkata: Hendaklah kalian berpegang kepada al-Qur'an ini sahaja, apa yang dihalalkannya maka halalkanlah dan apa yang diharamkannya. maka haramkanlah - Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasul itu serupa seperti apa yang diharamkan Allah". - [ Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad ].

Monday, April 9, 2012

Sangggahan terhadap golongan anti hadis bahawa hadis hanya wujud 200 tahun selepas kewafatan nabi

Sebenar kenyataan ini berasal dari seorang orientalis yahudi bernama Dr Goldziher....

dalam pembahasannya Muhammedanische Studien berpendapat bahwa hadis tidaklah berasal dari Rasulullah, melainkan sesuatu yang berasal dari abad pertama dan kedua Hijriyah. Artinya Goldziher berpendapat bahwa hadis adalah buatan ulama abad l dan abad ll H.

Ia berkata, “Bahagian terbesar dari suatu hadis tidak lain adalah hasil perkembangan Islam pada abad l dan ll, baik dalam bidang keagamaan, politik, maupun sosial.Tidaklah benar bahwa hadis merupakan dokumen Islam yang ada pada masa kini, melainkan pengaruh dari perkembangan Islam pada masa kematangan.”


tetapi kenyataan ini telah dibuktikan tidak benar oleh para ulamak....

jawapan :

http://www.islamic-awareness.org/Hadith/hadith.html

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=28417

http://quransmessage.com/articles/sahifah.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Hammam_ibn_Munabbih

http://al-ahkam.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=6453%3Abukti-dan-contoh-hadis-telah-dicatat-sejak-zaman-nabi-saw-&catid=58%3Amaulana-mohd-asri-yusoff

http://www.youtube.com/watch?v=X1PGQXGVRv0&feature=player_embedded

No comments:

Post a Comment